Fareler nerelerde yaşarlar?

26 Mart 2013 admin 0

Bu kemirgenler yiyecek bulabilecekleri ve üreme yapabilecekleri her yerde yaşarlar. Lağımda, evde, pastanelerde yani besin kaynağı olan birçok yerde bu kemirgene rastlamak mümkündür. İnsanların yaşadıkları […]

Fareden kurtulma yolları?

26 Mart 2013 admin 0

Farelerden kurtulmak için insanlar uzun yıllardır birçok uğraş vermişlerdir. Fakat ne yazık ki yapılan bu mücadeleler kesin sonuçlar vermemekle birlikte zaman ve maddi kayıplara neden […]

Farelerin zararları?

26 Mart 2013 admin 0

Fareler oldukça tehlikeli canlılardır. Çünkü vücutlarında birçok virüs bulundururlar. İnsanların yaşam alanlarında bulunarak buralarda ki yiyecekler vasıtası ile insanlara veba, humma, kuduz ve daha birçok […]

Görsel Yok

Fareler

15 Mayıs 2012 admin 0

FARE Fare zararlısının gen yapıları ile insanların gen yapılarının birbirine benzemesi nedeniyle, laboratuarlarda deney hayvanı olarak kullanılır. Fare zararlısının tek faydası zaten bilimsel araştırmalarda kullanılmasıdır. Türlerine göre farklı boylarda olan fareler, baş, […]